• الكاتب :admin
  •    
  • تاریخ النشر : 1442/07/17

حصلت شركة مرواريد بنبه ريز للتسويق الشبكي على شهادة إنشاء نظام معياري لإدارة رضا وشكاوي العملاء تم اعتمادها من قبل ACS Canada

اخذ گواهینامه استقرار استاندارد سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتری، تحت اعتبار ACS کانادا توسط شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز.

شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز (PMLM) در راستای ایجاد يک محیط مشتری مدار و متعالی، موفق به استقرار استاندارد ISO 10002:2018 و ISO 10004:2018 تحت اعتبار ACS کانادا شد.

این استانداردهای بین المللی رویکردی نظام مند برای استقرار سیستم مدیریت رضایت و شكایات مشتریان ارائه می دهند.

پیرو تحقق مفاد این استانداردها، واحد "بهبود کیفیت" گروه وطن زرین (بعنوان متولی استقرار سیستم های مدیریت کیفیت)، اقدام به اجرای پروژه شناسایی نیازهای مشتریان نموده است.


تكون فعاليات التسويق الشبكي لشركة مرواريد بنبه ريز كمنظمة قانونية مستقلة ، و لديها ترخيص للحصول على التسويق الشبكي وفقًا للائحة الداخلية للمادة 87 من قانون النقابات العمالية. وليس لهذه الشركة أي علاقة بأجهزة ومؤسسات حكومية وغير حكومية وأمنية.